Czytaj i ucz się

Nauka informatyki

Zdawać by się mogło, iż informatyka to stosunkowo nowy dylemat w szkółce, aczkolwiek nic bardziej błędnego, ponieważ początkowe zajęcia odbywały się rytmicznie w dwóch szkołach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas lekcje dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Tymczasem w szerszy zakres rąk PC-ty zaczęły przybywać w latach 80 XX wieku, wówczas kompy stały się generalne a także ogólne, nadmieniano je wówczas osobistymi kompami (PC). W roku 1985 pojawił się prymarny ogólnodostępny scenariusz nauczania informatyki w liceach, stworzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również przyzwolony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Początkowe ćwiczenia w szkole były przeznaczone przeważnie planowaniu kompów, przez aspekt, że nie było oprogramowania użytkowego a także edukacyjnego oraz nie bywała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Gdy z dalszą chwilą ujawniło się już software faktycznie bardziej przygotowawcze, wówczas wzrastało zaciekawienie programami. Natomiast w szkole składano już większy akcent na zdolności wyszukiwania jak również spożytkowania wiadomości oraz tak też się robi po dzień dzisiejszy.